Mäkelä, J., Ahlsved, K. ja Silvonen, V. (2020) ”Alkusivut”, Etnomusikologian vuosikirja, 320, ss. 1-5. Saatavissa: https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/99198 (Viitattu: 13huhtikuuta2021).