Mäkelä, J., Ahlsved, K. ja Silvonen, V. (2020) ”Onko etnomusikologian puoliintumisaika yksi vuosikymmen?”, Etnomusikologian vuosikirja, 32, ss. 6–9. doi: 10.23985/evk.99201.