[1]
M. Sannholm, ”Inverkar musiken i en reklamfilm på konsumenters uppfattning om produkten som annonseras? – En fallstudie”, EVK, vsk. 15, ss. 131–154, joulu 2003.