[1]
E. Huovinen, ”Från proto-indoeuropeisk forntid till neurologi. En metodologisk översikt över det första decenniet av Timo Leisiös hexatonala teorier”, EVK, vsk. 20, ss. 127–158, joulu 2008.