[1]
J. Brusila, ”Den finlandssvenka populärmusikens vara eller inte vara. Diskursiva och nymaterialistiska utgångspunkter för etnicitetsinriktad musikforskning”, EVK, vsk. 20, ss. 301–321, joulu 2008.