[1]
P. Moisala, ”Musiikin kulttuurisuus tänään – nykyetnomusikologian linjausta”, EVK, vsk. 21, ss. 239–257, joulu 2009.