[1]
S. Joons Gylling, ”Visböcker i kulturella gränsland: Gemenskaper i estlandssvenskars handskrivna visböcker”, EVK, vsk. 35, ss. 63–92, joulu 2023.