Will, U. ”An ethnomusicologist’s dilemma: Technology and the analysis of music”. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 10, joulukuuta 1998, ss. 5-12, doi:10.23985/evk.101080.