Leisiö, T. ”On Euro-Siberian byrgy, or the sucked concussion reed”. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 10, joulukuuta 1998, ss. 64-95, doi:10.23985/evk.101085.