Kurkela, V. ”1800-luvun sointikuva ja populaarimusiikki: Lähtökohtia varhaisen populaarimusiikin soinnin tutkimiseen”. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 11, joulukuuta 1999, ss. 73-90, doi:10.23985/evk.101097.