Mantere, M. ā€¯Etnomusikologia, etnografia ja taidemusiikin tutkimusā€¯. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 12, joulukuuta 2000, ss. 22-42, doi:10.23985/evk.101104.