Väätäinen, H. ”Liukumisen juhlaa. Toisin luetut virheet Maija Ylisen samboissa”. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 13, joulukuuta 2001, ss. 38-61, doi:10.23985/evk.101119.