Niiranen, E. ā€¯Muutoksen ja pysyvyyden tarkastelua vienalaisissa runolauluissaā€¯. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 13, joulukuuta 2001, ss. 122-41, doi:10.23985/evk.101124.