Niiranen, E. ā€¯Muutoksen Ja Pysyvyyden Tarkastelua Vienalaisissa Runolauluissaā€¯. Etnomusikologian Vuosikirja, vsk. 13, joulukuuta 2001, ss. 122-41, doi:10.23985/evk.101124.