Leisiö, T. ”Aspects of Modality in Russian Songs of Northern Lake Onega, North-west Russia”. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 13, joulukuuta 2001, ss. 181-26, doi:10.23985/evk.101127.