Leppänen, T. ”Hiljaiset kohteet ja korvaton tutkija. Kuunteleminen musiikkitieteellisesti orientoituneen musiikintutkijan metodina”. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 14, joulukuuta 2002, ss. 7-20, doi:10.23985/evk.101129.