Nikkonen, A. ”Postmodernin elämäntapapolitiikan edelläkävijät? Ravintolamuusikkouden orientaatiot”. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 14, joulukuuta 2002, ss. 41-63, doi:10.23985/evk.101131.