Mantere, M. ”Kontrapunktissa maailman kanssa: eristäytymisen teema Glenn Gouldin musiikillisessa ajattelussa”. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 14, joulukuuta 2002, ss. 64-90, doi:10.23985/evk.101132.