Westerlund, H. ”John Blacking musiikkikasvatuksessa – musiikillisen kokemuksen uudelleenarviointia”. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 15, joulukuuta 2003, ss. 7-19, doi:10.23985/evk.101139.