Mikkonen, S. ”Musiikin, politiikan ja ideologian rajankäyntiä: Neuvostomusiikin perestroika 1930-luvun alussa”. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 16, joulukuuta 2004, ss. 20-41, doi:10.23985/evk.101151.