Vikman, N. ”Vuorilla vuorilta vuorille – moniäänisiä laulamisen tiloja, paikkoja ja menneisyyksiä pohjoisitalialaisessa Cembran kylässä”. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 17, joulukuuta 2005, ss. 48-70, doi:10.23985/evk.101162.