Leisiö, T. ”A Comparative View on Germanic and Slavonic Hexatonal Song Grammars”. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 19, joulukuuta 2007, ss. 237-99, doi:10.23985/evk.101190.