Leisiö, T. ”Neurofysiologisesti Perustellun siirtymäteorian käyttö Melodia-Analyysissä”. Etnomusikologian Vuosikirja, vsk. 20, joulukuuta 2008, ss. 161-94, doi:10.23985/evk.101198.