Moisala, P. ”Musiikin kulttuurisuus tänään – nykyetnomusikologian linjausta”. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 21, joulukuuta 2009, ss. 239-57, doi:10.23985/evk.101213.