Rytkönen, A. ”Musiikki kotouttavana tekijänä: analyysi viiden nuoren musiikille antamista merkityksistä”. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 34, joulukuuta 2022, ss. 41–64, doi:10.23985/evk.115740.