Joons Gylling, S. ”Visböcker i kulturella gränsland: Gemenskaper i estlandssvenskars handskrivna visböcker”. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 35, joulukuuta 2023, ss. 63–92, doi:10.23985/evk.127035.