Välisalo, T., ja P. Karonen. ”Muistettu Ja Unohdettu Musiikki: Mitä Muistitieto Ja äänitemyyntitilastot Kertovat 1980-Luvun Nuorten Musiikkikulttuurista”. Etnomusikologian Vuosikirja, Vsk. 30, joulukuuta 2018, ss. 183–206, doi:10.23985/evk.69215.