Välisalo, T., ja P. Karonen. ”Muistettu ja unohdettu musiikki: Mitä muistitieto ja äänitemyyntitilastot kertovat 1980-luvun nuorten musiikkikulttuurista”. Etnomusikologian vuosikirja, vsk. 30, joulukuuta 2018, ss. 183–206, doi:10.23985/evk.69215.