Paaskoski, O. ”"Tekeeks Se Tuote täst Maailmast Paremman paikan": Kaupallisuuden Ja Eettisyyden Diskurssit Vaihtoehtomuusikoiden Puheessa”. Etnomusikologian Vuosikirja, Vsk. 31, marraskuuta 2019, ss. 37–62, doi:10.23985/evk.79375.