Nikkonen, Ahti. ”Postmodernin elämäntapapolitiikan edelläkävijät? Ravintolamuusikkouden orientaatiot”. Etnomusikologian vuosikirja 14 (joulukuuta 1, 2002): 41–63. Viitattu huhtikuuta 13, 2024. https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/101131.