Jouste, Marko. ”Pentatoniikan käsite 1900-Luvun Alun Suomalaisessa Musiikintutkimuksessa”. Etnomusikologian vuosikirja 20 (joulukuuta 1, 2008): 27–50. Viitattu toukokuuta 21, 2022. https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/101193.