Brusila, Johannes. ”Den Finlandssvenka populärmusikens Vara Eller Inte Vara. Diskursiva Och Nymaterialistiska utgångspunkter för Etnicitetsinriktad Musikforskning”. Etnomusikologian vuosikirja 20 (joulukuuta 1, 2008): 301–321. Viitattu toukokuuta 21, 2022. https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/101203.