Ramstedt, Kim. ”Sauna Caliente: Hybridity in the performance persona of Cuban DJ Norlan working in Finland”. Etnomusikologian vuosikirja 28 (joulukuuta 14, 2016). Viitattu maaliskuuta 5, 2024. https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/60235.