Richardson, John. Musiikin Ekologinen Lähiluku Digitaalisessa Kulttuurissa: Pohdintoja Musiikin Kokemuspohjaisen Kulttuurianalyysin Lähtökohdista. Etnomusikologian vuosikirja 29 (joulukuuta 11, 2017): 1–33. Viitattu kesäkuuta 18, 2019. https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/60949.