Brusila, Johannes. ”’Vi dör Ut. Ack, Så Tragiskt. Ack, Så roligt.’: Självironiskt förhandlande Av Finlandssvensk tillhörighet I Internetmusikvideor”. Etnomusikologian vuosikirja 320 (joulukuuta 1, 2020): 76-96. Viitattu huhtikuuta 13, 2021. https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/91774.