Brusila, Johannes. ”’Vi dör Ut. Ack, Så Tragiskt. Ack, Så roligt.’: Självironiskt förhandlande Av Finlandssvensk tillhörighet I Internetmusikvideor”. Etnomusikologian vuosikirja 32 (joulukuuta 1, 2020): 76–96. Viitattu syyskuuta 20, 2021. https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/91774.