1.
Sannholm M. Inverkar musiken i en reklamfilm på konsumenters uppfattning om produkten som annonseras? – En fallstudie. EVK [Internet]. 1. joulukuuta 2003 [viitattu 22. huhtikuuta 2024];15:131-54. Saatavissa: https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/101145