1.
Herbst J-P, Albrecht T. The skillset of professional studio musicians in the German popular music recording industry. EVK [Internet]. 4. joulukuuta 2018 [viitattu 11. heinäkuuta 2020];300:121–153. Saatavissa: https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/69085