1.
Välisalo T, Karonen P. Muistettu ja unohdettu musiikki: Mitä muistitieto ja äänitemyyntitilastot kertovat 1980-luvun nuorten musiikkikulttuurista. EVK [Internet]. 4. joulukuuta 2018 [viitattu 2. huhtikuuta 2020];300:183–206. Saatavissa: https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/69215