1.
Brusila J. ”Vi dör ut. Ack, så tragiskt. Ack, så roligt.”: Självironiskt förhandlande av finlandssvensk tillhörighet i internetmusikvideor. EVK [Internet]. 1. joulukuuta 2020 [viitattu 20. syyskuuta 2021];32:76-9. Saatavissa: https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/91774