1.
Mäkelä J, Ahlsved K, Silvonen V. Alkusivut. EVK [Internet]. 1. joulukuuta 2020 [viitattu 13. huhtikuuta 2021];320:1-. Saatavissa: https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/99198