1.
Mäkelä J, Ahlsved K, Silvonen V. Alkusivut. EVK [Internet]. 1. joulukuuta 2020 [viitattu 20. syyskuuta 2021];32:1-5. Saatavissa: https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/99198