Uuden aallon voimalla

Elämänkulkuanalyysi Lepakkoluolan nuorisokulttuuristen toimijoiden työurien muotoutumisesta omaehtoisiksi uriksi

Kirjoittajat

  • Juho Hänninen Helsingin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.23985/evk.102517

Avainsanat:

siirtymätutkimus, elämänkulku, nuorisokulttuuri, Lepakkoluola, ikääntyminen, omaehtoinen kulttuuri

Abstrakti

Viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että nuorisokulttuuri säilyy osalle osallistujista merkityksellisenä läpi elämänkulun ja vaikuttaa elämänkulun muototutumiseen. Tutkin tässä artikkelissa, miten Lepakkoluolan skenen toimijat ovat rakentaneet nuoruuden omaehtoisesta toiminnasta itselleen työuran. Aineistoni muodostuu viiden Lepakkoluolan skenen toimijan elämäntarinahaastattelusta, jotka analysoin elämänkulkuanalyysin, muistitietotutkimuksen ja grounded theoryn avulla. Erittelen haastatteluaineistoa viiden elämänkulun aksiooman, ajoittumisen, toimijuuden, sosiaalisten suhteiden, elämänkulun kertyvän luonteen ja historiallisten rakenteiden, valossa. Osoitan, että omaehtoiset urat (DIY career) rakentuvat neljän vaiheen kautta. Vaiheet ovat ensikosketus, uppoutuminen, toteutuminen ja ylläpito. Eri vaiheiden aikana henkilö tutustuu nuorisokulttuuriin, alkaa tuottaa sitä, saa työpaikan sen tuotannossa ja lopulta jatkaa uran ylläpitoa kertyneiden tietojen ja taitojen varassa. Uria leimaa skenen sosiaalisten suhteiden vahvistama toimijuus, prekaarius ja epävarmuus sekä nuorisokulttuurin parissa alkanut halu edistää kulttuuriin asemaa yhteiskunnassa. Kaupunki- ja populaarikulttuurin kasvanut suosio on mahdollistanut haastateltavieni urat, mutta samalla he ovat olleet toteuttamassa tätä yhteiskunnallista muutosta.

Lähdeviitteet

Atkinson, Robert (1998) The life story interview. Los Angeles: Sage. https://doi.org/10.4135/9781412986205

Abrams, Lynn (2016) Oral History Theory. Oxon & New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315640761

Andres, Lesley & Wyn, Johanna (2010) The making of a generation: Young adults in Canada and Australia. Toronto: Toronto University Press.

Arnett, Jeffrey Jensen (2014) Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199929382.001.0001

Bennett, Andy (2001) Cultures of Popular Music. Buckingham: Open University Press.

Bennett, Andy (2004) ”Consolidating the Music Scenes Perspective”. Poetics 32:3–4, 223–234. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2004.05.004

Bennett, Andy (2013) Music, style, and aging: Growing old disgracefully? Philadelphia: Temple University Press.

Bennett, Andy (2018) ”Youth, Music and DIY Careers”. Cultural Sociology 12:2, 133–139. https://doi.org/10.1177/1749975518765858

Berg, Päivi & Ylöstalo, Tiina (2020) ”Harrastuksesta työksi”. Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Toim. Lotta Haikkola & Sami Myllyniemi. Suomi: Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2020/12/nuorisobarometri2019-netti.pdf (luettu 6.10.2021)

Bruun, Seppo & Lindfors, Jukka & Luoto, Santtu & Salo, Markku (1998) Jee jee jee: Suomalaisen rockin historia. Porvoo: WSOY.

Charmaz, Kathy (2006) Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. California: Sage Publications.

Davis, Johanna (2012) ”Punk, ageing and the expectations of adult life”. Ageing and Youth Cultures: Music, Style and Identity. Toim. Andy Bennett & Paul Hodkinson. Lontoo ja New York: Berg.

Denzin, Norman K. (2001) Interpretive Interactionism. California: Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781412984591

Ecclestone, Kathryn (2009) ”Lost and found in transition: Educational implications of concerns about ’identity’, ’agency’ and ’structure’”. Researching Transitions in Lifelong Learning. Toim. John Field & Jim Gallacher & Robert Ingram, Robert. Lontoo & New York: Routledge.

Elder Jr., Glen H. (1994) ”Time, human agency, and social change: Perspectives on the life course”. Social psychology quarterly 57:1, 4–15. https://doi.org/10.2307/2786971

Fingerroos, Outi (2003) ”Refleksiivinen paikantaminen kulttuurien tutkimuksessa”. Elore 10(2). https://doi.org/10.30666/elore.78407

Fingerroos, Outi & Haanpää, Ulla (2006) ”Muistitietotutkimuksen ydinkysymyksiä”. Muistitietotutkimus: Metodologisia kysymyksiä. Toim. Outi Fingerroos & Riina Haanpää & Anne Heimo & Ulla-Maija Peltonen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Gecas, Viktor (2003) ”Self-agency and the life course”. Handbook of the life course. Toim. Jeylan T. Mortimer & Michael J. Shanahan. Boston: Springer. 369–388. https://doi.org/10.1007/978-0-306-48247-2_17

Giddens, Anthony (1984) The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press.

Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L (2006 [1967]) The Discover of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New Brunswick ja Lontoo: Aldine Transaction.

Glass, Pepper G. (2012) ”Doing scene: Identity, space, and the interactional accomplishment of youth culture”. Journal of Contemporary Ethnography 41:6, 695–716. https://doi.org/10.1177/0891241612454104

Gordon, Alastair (2014) ”Subcultural Entrance Practices in UK Punk Culture”. Subcultures, Popular Music and Social Change. Toim. The Subcultures Network. Iso-Britannia: Cambridge Scholars Publishing.

Green, Ben (2016) ”’I always remember that moment’: Peak Music Experiences as Epiphanies”. Sociology 50:2, 333–348. https://doi.org/10.1177/0038038514565835

Haenfler, Ross (2018) ”The Entrepreneurial (Straight) Edge: How Participation in DIY Music Cultures Translates to Work and Careers”. Cultural Sociology 12:2, 174–192. https://doi.org/10.1177/1749975517700774

Heiskanen, Ilkka & Mitchell, Ritva (1985) Lättähatuista punkkareihin: Suomalaisen valtakulttuurin ja nuorisokulttuurien kohtaamisen kolme vuosikymmentä. Helsinki: Otava.

Helistö, Kimmo (2018) ”Lepakon korkeakoulu”. Miksei aina voi olla perjantai – 80-luvun Radio City 96,2. Toim. Taina Värri. Helsinki: broholmen13.

Hesmondhalgh, David & Baker, Sarah (2011) Creative Labour: Media Work in Three Cultural Industries. Lontoo: Routledge.

Hitlin, Steven & Johnson, Monica Kirkpatrick (2015) ”Reconceptualizing agency within the life course: The power of looking ahead”. American Journal of Sociology 120:5, 1429–1472. https://doi.org/10.1086/681216

Hodkinson, Paul (2016) ”Youth Cultures and the Rest of Life: Subcultures, Post-Subcultures and Beyond”. Journal of Youth Studies 19:5, 629–645. https://doi.org/10.1080/13676261.2015.1098778

Häkkinen, Antti (2012) ”Johan Adolf Kock, elämänkulkuanalyysi ja historia”. Historiallinen Aikakauskirja 110:4, 378–389.

Hänninen, Juho (2019) The Four Stages of a DIY Career: The Life Courses and Careers of Youth Culture Practitioners from Lepakkoluola and the Helsinki Scene of the Early 1980s. Helsingin yliopisto. Pro gradu -tutkimus.

Hänninen, Juho (2021) ”Rehellistä musiikkia Sherwoodissa: Skene- ja alakulttuuriteoriasta 1970- ja 1980-lukujen keravalaisen musiikkikulttuurin valossa”. Musiikin suunta 43:1. http://musiikinsuunta.fi/2021/05/08/rehellista-musiikkia-sherwoodissa-skene-ja-alakulttuuriteoriasta-1970-ja-1980-lukujen-keravalaisen-musiikkikulttuurin-valossa/ (luettu 30.6.2021)

Jian, Miaoju (2018) ”The survival struggle and resistant politics of a DIY music career in East Asia: case studies of China and Taiwan”. Cultural Sociology 12:2, 224–240. https://doi.org/10.1177/1749975518756535

Kemppainen, Pentti (2015) Radio kuuluu kaikille! Kaupallisen radion historia Suomessa. Helsinki: Into.

Kohli, Martin (2007) ”The institutionalization of the life course: Looking back to look ahead.” Research in human development 4:3–4, 253–271.

Kok, Jan (2007) ”Principles and prospects of the life course paradigm.” Annales de démographie historique 1, 203–230. https://doi.org/10.3917/adh.113.0203

Kurkela, Vesa (2003) ”Eriytyvien yhteisöjen aika: vuodet 1963–90”. Suomen musiikin historia: Populaarimusiikki. Toim. Pekka Jalkanen & Vesa Kurkela. Porvoo: WSOY.

Lindfors, Jukka & Salo, Markku & Väänänen, Ritva (1988) Nupit kaakkoon: Elmu kymmenen vuotta. Helsinki: Elävän musiikin yhdistys Ry.

Lähteenmaa, Jaana (2000) Myöhäismoderni nuorisokulttuuri: Tulkintoja ryhmistä ja ryhmiin kuulumisten ulottuvuuksista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura.

MacDonald, Robert, & Shildrick, Tracy (2007) ”Street corner society: leisure careers, youth (sub)culture and social exclusion”. Leisure studies 26:3, 339–355. https://doi.org/10.1080/02614360600834826

Mills, Jane & Bonner, Ann & Francis, Karen (2006) ”The Development of Constructivist Grounded Theory”. International Journal of Qualitative Methods 5:1, 25–35. https://doi.org/10.1177/160940690600500103

Muikku, Jari (2001) Musiikkia kaikkiruokaisille: suomalaisen populaarimusiikin äänitetuotanto. Helsinki: Gaudeamus.

Mäenpää, Pasi (2005) Narkissos kaupungissa: Tutkimus kuluttaja-kaupunkilaisesta ja julkisesta tilasta. Helsingin yliopisto. Väitöskirja.

Peipinen, Vesa (2018) From Subculture to Lifestyle: The Meaning of Squatting in the Life Courses Among Squatter Activists in Helsinki. Tampere: Tampereen yliopisto. Pro gradu tutkimus.

Peltonen, Matti (2001) ”Clues, margins, and monads: The micro–macro link in historical research”. History and Theory 40:3, 347–359.

Rantanen, Miska (2000) Lepakkoluola: Lepakon ja liekkihotellin tapahtumia ja ihmisiä 1940–1999. Helsinki: WSOY.

Ruoppila, Sampo & Timo Cantell (2000) ”Ravintolat ja Helsingin elävöityminen.” URBS: Kirja Helsingin kaupunkikulttuurista. Toim. Stadipiiri. Helsingin kaupungin tietokeskus: Helsinki.

Seppälä, Pauliina & Hellman, Matilda (2014) ”A as in atmosphere, Z as in Zeitgeist: Trajectories in Helsinki dance club symbolism in the 1990s.” International Journal of Cultural Studies 17:4, 327–345. https://doi.org/10.1177/1367877913486533

Sommar, Heidi (2013) ”Paluu Koijärvelle”. Yle: Elävä arkisto: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/04/23/paluu-koijarvelle (luettu 2.5.2021)

Skaniakos, Terhi (2021) ”The emergence of Suomirock in the 1970s and 1980s”. Made in Finland: Studies in Popular Music. Toim. Toni-Matti Karjalainen & Kimi Kärki. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429277429-3

Straw, Will (1991) ”Systems of Articulation, Logics of Change: Communities and Scenes in Popular Music”. Cultural Studies 5:3, 368–388. https://doi.org/10.1080/09502389100490311

Straw, Will (2015) ”Some things a scene might be: Postface.” Cultural Studies 29:3, 476–485. https://doi.org/10.1080/09502386.2014.937947

Tarassi, Silvia (2018) ”Multi-Tasking and Making a Living from Music: Investigating Music Careers in the Independent Music Scene of Milan”. Cultural Sociology 12:2, 208–223. https://doi.org/10.1177/1749975517733221

TENK 2019. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019: Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf (luettu 2.5.2021)

Threadgold, Steven (2015) ”(Sub)Cultural Capital, DIY Careers and Transferability: Towards Maintaining ’Reproduction’ when using Bourdieu in Youth Culture Research”. Youth Cultures and Subcultures: Australian Perspectives. Toim. Sarah Baker & Brady Robards, Brady & Bob Buttigieg. Australia: Ashgate. https://doi.org/10.4324/9781315545998-6

Threadgold, Steven (2018) ”Creativity, Precarity and Illusio: DIY Cultures and ’Choosing Poverty’”. Cultural Sociology 12:2, 156–173. https://doi.org/10.1177/1749975517722475

Thornberg, Robert (2012) ”Informed Grounded Theory”. Scandinavian Journal of Educational Research 56:3, 243–259. https://doi.org/10.1080/00313831.2011.581686

Thornton, Sarah (1995) Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital. Cambridge: Polity Press.

Westinen, Elina (2014) The discursive construction of authenticity: resources, scales and polycentricity in Finnish hip hop culture. Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja.

Williams, J. Patrick (2011) Subcultural Theory: Traditions and Concepts. Iso-Britannia: Polity Press.

Willis, Paul (1977) Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. Farnborough: Saxon House.

Woodman, Dan & Bennett, Andy (2015) ”Cultures, Transitions, and Generations: The Case for a New Youth Studies”. Youth Cultures, Transitions, and Generations: Bridging the Gap in Youth Research. Toim. Dan Woodman & Andy Bennett. New York: Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1057/9781137377234

Vuori, Lea (1971) ”Nuorten sakkikäyttäytyminen”. Nuoret tänään: Valtakunnallisen nuorisotutkimuksen tuloksia. Toim. Ritva Aalto & Sirkka Minkkinen. Helsinki: Otava.

Värri, Taina (toim.) (2018) Miksei aina voi olla perjantai – 80-luvun Radio City 96,2. Helsinki: broholmen13.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-08

Viittaaminen

Hänninen, J. (2021). Uuden aallon voimalla: Elämänkulkuanalyysi Lepakkoluolan nuorisokulttuuristen toimijoiden työurien muotoutumisesta omaehtoisiksi uriksi. Etnomusikologian vuosikirja, 33, 41–66. https://doi.org/10.23985/evk.102517

Numero

Osasto

Artikkelit