Venäläisen rockin kehykset yhdysvaltalaisessa lehdistössä

Gorky Park Yhdysvalloissa 1988–1991

Kirjoittajat

  • Antti Okko Jyväskylän yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.23985/evk.102934

Avainsanat:

populaarikulttuuri, rock, Venäjä, Neuvostoliitto, glasnost, kehysanalyysi, venäläinen populaarimusiikki

Abstrakti

1980-luvun lopulla Mihail Gorbatšovin aloittamat reformit mahdollistivat venäläisten rockmuusikoiden lähdön ulkomaille. Moni suuntasi Yhdysvaltoihin, jossa glasnostin myötä oli herännyt runsaasti kiinnostusta venäläiseksi miellettyjä ilmiöitä kohtaan. Kiinnostus ilmeni kuitenkin ennen kaikkea mediassa, kaupallisen menestyksen jäädessä laihaksi. Yhdysvaltoihin saapuneet venäläiset rockyhtyeet saivatkin kaupalliseen suosioonsa nähden suhteettoman paljon huomiota osakseen erityisesti maan sanomalehdistössä. Artikkelissani tarkastelen ilmiötä moskovalaisen Gorky Park-yhtyeen kautta.

Yhdysvaltalainen lehdistö käsitteli yhtyettä pääasiassa kahden kehyksen kautta. Kehitysoptimismi kehyksessä yhtye kehystettiin Neuvostoliiton muutoksen symboliksi. Kehystä luotiin antamalla paljon palstatilaa yhtyeen kitaristin demokratiaa ja rauhaa korostaville kommenteille, sekä korostamalla yhtyeen taustaa suhteessa sen soittamaan musiikkiin.

Toisekseen yhtyettä käsiteltiin kapinalliskehyksen kautta, jonka avulla yhtye saatiin näyttämään vanhaa neuvostovaltaa vastustavilta dissidenteiltä, mikä todellisuudessa oli varsin kaukana totuudesta. Kehystä rakennettiin korostamalla yhtyeen itsenäisyyttä ja neuvostojärjestelmän vastaista luonnetta.

Molemmat kehykset tukivat laajempaa narratiivia, jossa Venäjän oletettiin demokratisoituvan ja siirtyvän amerikkalaismalliseen markkinatalouteen. Rock-musiikin roolia nuorisokulttuurissa ja yhdistävänä tekijänä yli kansallisuusrajojen on pidetty merkittävänä, mutta vaikuttaa siltä, että ainakin tässä tapauksessa muusikoiden lähtömaa, ja erityisesti sen poliittinen konteksti määritteli vastaanoton sävyn.

Lähdeviitteet

Anttonen, Salli (2019) ”Sunrise Avenue ja aitouden kaipuu. Autenttisuuden diskurssit populaarimusiikissa”. Etnomusikologian vuosikirja Vol. 31, 63–88. https://doi.org/10.23985/evk.81271

Bashir, Manaf & Fedorova, Maria (2015) ”Framing the Pussy Riot between the USA and Russia. Freedom fighters or anarchy promoters?”. The Journal of International Communication Vol. 21:1, 132–152. https://doi.org/10.1080/13216597.2014.978881

Berkers, Pauwke & Eeckelaer, Merel (2014) ”Rock and roll or rock and fall? Gendered framing of the rock and roll lifestyles of Amy Winehouse and Pete Doherty in British broadsheets”. Journal of Gender Studies Vol. 23:1, 3–17. https://doi.org/10.1080/09589236.2012.754347

Billings, Andrew C. & Eastman, S.T. (2003) ”Framing Identities: Gender, Ethnic, and National Parity in Network Announcing of the 2002 Winter Olympics”. Journal of Communication 53:4, 569–586. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2003.tb02911.x

Bush, George H.W. (1990) ”Address Before a Joint Session of the Congress on the Persian Gulf Crisis and the Federal Budget Deficit”. 11.9.1990. https://bush41library.tamu.edu/archives/public-papers/2217 (luettu 23.3.2021).

Cushman, Thomas (1995) Notes from Underground: Rock Music Counterculture in Russia. Albany, NY: SUNY Press.

D’Angelo, Paul & Kuypers, Jim A. (toim.) (2010) Doing News Framing Analysis. Empirical and Theoretical Perspectives. New York: Routledge.

Entman, Robert (1993) ”Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”. Journal of Communication 43:4, 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Figes, Orlando (2014) Revolutionary Russia 1891–1991. London: Penguin Books.

Finlayson, Iain (1990) Demin: An American Legend. Norwich: Parke Sutton Limited.

Foglesong, David S. (2007) The American Mission and the ”Evil Empire”: The Crusade for a ”Free Russia” since 1881. Cambridge: Cambridge University Press.

Frith, Simon (1981) Sound effects. Youth, leisure, and the politics of rock’n’roll. London: Constable.

Fukuyama, Francis (1989) ”The End of History”. The National Interest 16/1989, 3–18. https://doi.org/10.1080/07366988909450540

Goffman, Erving (1974) Frame Analysis – An Essay on the Organization of Experience. London: Harper and Row.

Huttunen, Tomi (2012) Pietari on rock. Helsinki: Into Kustannus.

Iriye, Akira & Saunier, Pierre-Yves (toim.) (2009) Transnational History. From the mid-19th century to the present day. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan UK.

Kind-Kovács, Friederike & Labov, Jessie (2013) Samizdat, tamizdat, and beyond transnational media during and after socialism. New York: Berghahn Books 2013.

Kotkin, Stephen (2001) Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970–2000. Oxford: Oxford University Press.

Kunelius, Risto (2000) ”Journalismi nelijalkaisena otuksena”. Tiedotustutkimus 3/2000, 4–27. https://doi.org/10.23983/mv.61519

Luostarinen, Heikki (1986) Perivihollinen: Suomen oikeistolehdistön Neuvostoliittoa koskeva viholliskuva sodassa 1941–44: tausta ja sisältö. Tampere: Vastapaino.

McClain, Jordan M. & Lascity, Myles (2019) ”Toward the Study of Framing Found in Music Journalism”. Popular Music & Society 43:2, 1–14. https://doi.org/10.1080/03007766.2019.1581899

McMichael, Polly (2010) ”Uudestisyntynyt Neuvostorock”. Idäntutkimus Vol. 2, 3–17.

McMichael, Polly (2014) ”’A room-sized ocean’: apartments in the practice and mythology of Leningrad’s rock music”. Youth and Rock in the Soviet Bloc. Toim. W. J. Risch. Lanham, Maryland: Lexington Books, 243–289.

Oberdorfer, Don (1998) From the Cold War to a New Era: The United States and the Soviet Union, 1983–1991. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Peifer, Jason T. (2013) ”Palin, Saturday Night Live, and Framing: Examining the Dynamics of Political Parody”. The Communication Review 16:3, 155–177. https://doi.org/10.1080/10714421.2013.807117

Ramet, Sabrina & Samaschikov, Sergei & Bird, Robert (1994) ”The Soviet Rock Scene”. Rocking The State: Rock Music and Politics in Eastern Europe and Russia. Toim. Sabrina Ramet. London & New York: Routledge, 167–198.

Rubin, Eric (2019) ”The stunning fall of the Berlin Wall in November 1989 heralded a series of events that transformed the postwar world. Here is a view from Washington”. The Foreign Service Journal November 2019. https://www.afsa.org/time-hope-and-optimism (luettu 12.3.2021).

Ryynänen, Toni (2009) Median muotoilema. Muotoilun mediajulkisuus suomalaisessa talouslehdistössä. Kuluttajatutkimuskeskuksen väitöskirjoja 5. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/152235

Räty, Panu (1998) ”Henkilökuva ajankuvana” Journalismia, journalismia. Toim. Kantola, Anu & Mörä, Tuomas. Helsinki: WSOY, 137–150.

Seppänen Janne & Väliverronen Esa (2012) Mediayhteiskunta. Tallinna: Vastapaino.

Smirnov, Ilja (1999) Prekrasnyj diletant: Boris Grebenshtshikov v sovremennoj istorii Rossii. Moskva: Lean.

Springer, Claudia (2007) James Dean Transfigured: The Many Faces of Rebel Iconography. University of Texas Press.

Steinholt, Yngvar (2003) ”You can’t rid a song of its words: notes on the hegemony of lyrics in Russian rock”. Popular music vol. 22:1, 89–108. https://doi.org/10.1017/S0261143003003064

Troitski, Artemi (1988) Terveisiä Tšaikovskille. Rock Neuvostoliitossa. Suomentanut A. Nikkilä. Helsinki: Vastavoima.

Weisethaunet, Hans & Lindberg, Ulf (2010) ”Authenticity Revisited: The Rock Critic and the Changing Real”. Popular Music and Society Vol. 33:4, 465–485. https://doi.org/10.1080/03007761003694225

Yurchak, Alexei (2006) Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton: Princeton University Press cop.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-08

Viittaaminen

Okko, A. (2021). Venäläisen rockin kehykset yhdysvaltalaisessa lehdistössä : Gorky Park Yhdysvalloissa 1988–1991. Etnomusikologian vuosikirja, 33, 14–40. https://doi.org/10.23985/evk.102934

Numero

Osasto

Artikkelit