Musiikki hukkuu puheensorinaan

Taustamusiikki ja ihmisääni toimijoina palvelualojen työpaikkojen ääniympäristöissä

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.23985/evk.127849

Avainsanat:

puhe, taustamusiikki, ääniympäristö, äänimaisema, toimijuus, toiminta, kuunteleminen, ihmisääni, musiikki, tila, puheääni, pragmatismi, transaktio, työpaikka, julkinen tila, palvelualat

Abstrakti

Tarkastelen tässä artikkelissa ihmisääntä ja taustamusiikkia toimijoina palvelualojen työntekijöiden kuvailemissa työpaikkojensa ääniympäristöissä. Tarkastelu kytkeytyy teoreettisesti äänen- ja äänimaisematutkimuksen, musiikkisosiologian ja pragmatismin kenttiin sivuten myös uusmaterialistista ajattelua. Hyödynnän toimintaan ja toimijuuteen liittyviä teoretisointeja näiltä aloilta ja kehitän äänten toimijuuksien tarkasteluun soveltuvaa analyysimenetelmää John Deweyn ja Arthur F. Bentleyn (1949) transaktion käsitteen pohjalta.

 

Artikkelin kansikuva: Elmun Baari Nosturissa Helsingissä 16.11.2019. Kuvaaja Yehia Eweis. Lähde: helsinkikuvia.fi.

Lähdeviitteet

Barad, Karen (2007) Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham and London: Duke University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv12101zq

Bennett, Jane (2020) Materian väre – Olioiden poliittinen ekologia. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura ry / niin & näin.

De Landa, Manuel (2006) A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity. London & New York: Continuum.

DeNora, Tia (2000) Music in Everyday Life. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511489433

Dewey, John & Bentley, Arthur F. (1949) Knowing and the Known. Boston: The Beacon Press.

Farina, Almo (2014) Soundscape Ecology: Principles, Patterns, Methods, and Applications. Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7374-5_5.

Fischer, Clara (2018) ”Revisiting Feminist Matters in the Post-Linguistic Turn: John Dewey, New Materialisms, and Contemporary Feminist Thought”. New Feminist Perspectives on Embodiment. Toim. Clara Fischer & Luna Dolezal, 83–102. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72353-2_5.

Johnson, Henry (2009) ”Voice-scapes: transl(oc)ating the performed voice in ethnomusicology”. Sounds in Translation: intersections of music, technology and society. Toim. Amy Chan & Alistair Noble. Canberra, Australia: The Australian National University, E Press, 169–84. https://doi.org/10.22459/ST.09.2009.09

Johnson, Henry (2004) ”Voicescapes: The (en)chanting voice & its performance soundscapes”. Soundscape: The Journal of Acoustic Ecology 5(2), 26–9.

Kankkunen, Olli-Taavetti (2018) ”Kuuntelukasvatus suomalaisessa perusopetuksessa: kohti yhteisöllistä äänellistä toimijuutta”. Väitöskirja, Helsinki: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston MuTri-tohtorikoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-097-6

Kilpiö, Kaarina & Männistö-Funk, Tiina (2023) ”A Shifting Swarm of Vocalities: an assemblage approach to PA systems and morning assemblies in Finnish primary schools (1930s–1980s)”. Ordinary Oralities. Everyday Voices in History. Toim. Josephine Hoegaerts & Janice Schroeder. De Gruyter Oldenbourg, 113–31. https://doi.org/10.1515/9783111079370-008

Kilpiö, Kaarina & Kytö, Meri (2021) ”Hyvinvointi taustamusiikin kokemuksissa: palvelualalla toimivien näkemykset työskentelystä musiikin kanssa”. Musiikki 51(4), 21–49. https://doi.org/10.51816/musiikki.113247.

Kytö, Meri (2019) ”Sound transformations in space”. The Routledge Companion to Sound Studies. Toim. Michael Bull. Abingdon, OX & New York, NY: Routledge, 177–84.https://doi.org/10.4324/9781315722191-20

Kytö, Meri (2016) ”Asumisen rajat: Yksityinen äänimaisema naapurisuhteita käsittelevissä nettikeskusteluissa”. Äänimaisemissa. Toim. Helmi Järviluoma & Ulla Piela. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 53–70.

McNeill, David (2010) ”Art Without Authors: Networks, Assemblages and ‘Flat’ Ontology”. Third Text 24 (4), 397–408. https://doi.org/10.1080/09528822.2010.491370.

Rimmer, Mark (2020) ”Trans-Actions in Music”. John Dewey and the Notion of Trans-action A Sociological Reply on Rethinking Relations and Social Processes. Toim. Christian Morgner. Hampshire, UK & New York, NY: Palgrave Macmillan, 2770–3550. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26380-5_5

Ringler, Christine & Esmark Jones, Carol L. & Stevens, Jennifer L. (2022) ”The Ostrich effect: Feeling hidden amidst the ambient sound of human voices”. Journal of Retailing 98(2), 1–18. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2022.02.001.

Rosiek, Jerry (2018) ”Art, Agency, and Inquiry: Making Connections between New Materialism and Contemporary Pragmatism in Arts-Based Research”. Arts-Based Research in Education: Foundations for Practice, second edition. Toim. Melisa Cahnmann-Taylor & Richard Siegesmund. New York: Routledge, 32–47. https://doi.org/10.4324/9781315305073-4

Sahavirta, Harri & Kytö, Meri (2017) ”Yleisten kirjastojen muuttuva äänimaisema”. Teoksessa Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat. Toim. Heikki Uimonen, Meri Kytö & Kaisa Ruohonen. Tampere: Tampere University Press, 82–104.

Small, Christopher (1998) Musicking: The Meanings of Performing and Listening. Middletown, USA: Wesleyan University Press.

Smith, Hazel & Dean, Roger T. (2003) ”Voicescapes and sonic structures in the creation of sound technodrama”. Performance Research 8 (1), 112–23. https://doi.org/10.1080/13528165.2003.10871915.

Stahl, Anita (2022) ”Somaesthetics of the Grunt: Policing Femininity in the Soundscapes of Women’s Professional Tennis”. Somaesthetics and Sport. Studies in Somaesthetics, Volume: 5. Toim. Andrew Edgar. Leiden & Boston: Brill, 142–63. https://doi.org/10.1163/9789004510654_008.

Stern, Daniel N. (2010) Forms of Vitality: Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development. New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/med:psych/9780199586066.001.0001

Sterne, Jonathan (1997) ”Sounds like the Mall of America: Programmed Music and the Architectonics of Commercial Space”. Ethnomusicology, Vol. 41, No. 1 (Winter 1997), 22–50. https://doi.org/10.2307/852577

Truax, Barry (2012) ”Voices in the Soundscape: From Cellphones to Soundscape Composition”. Electrified Voices: Medial, Socio-Historical and Cultural Aspects of Voice Transfer. Toim. Dmitri Zakharine ja Nils Meise. Göttingen: V & R Unipress, 61–79.

Uimonen, Heikki (2022) ”Taustamusiikkipalvelut ja toimijuus: Kulttuurinen lähestymistapa jokapaikkaisen musiikin valintaprosesseihin”. Musiikki 52(1), 9–34. https://doi.org/10.51816/musiikki.115711.

Uimonen, Heikki & Kytö, Meri (2020) ”Toimimatonta tekniikkaa ja alitajuista vaikuttamista: Etnomusikologinen näkökulma taustamusiikin tutkimukseen”. Etnomusikologian vuosikirja 32, 46–75. https://doi.org/10.23985/evk.90066.

Westerkamp, Hildegard (1988) Listening and Soundmaking: A Study of Music-as- Environment. Väitöskirja. Simon Fraser University. https://summit.sfu.ca/item/5386.

Östman, Leif & Öhman, Johan (2010) ”A Transactional Approach to Learning”. Esitetty tilaisuudessa John Dewey Society, AERA Annual Meeting, Denver, Colorado.

Elmun Baari Nosturissa Helsingissä 16.11.2019. Neljä työntekijää palvelemassa asiakkaita tiskin takaa. Kuvaaja  Yehia Eweis. Lähde: helsinkikuvia.fi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-07

Viittaaminen

Tarvainen, A. (2023). Musiikki hukkuu puheensorinaan: Taustamusiikki ja ihmisääni toimijoina palvelualojen työpaikkojen ääniympäristöissä. Etnomusikologian vuosikirja, 35, 207–233. https://doi.org/10.23985/evk.127849

Numero

Osasto

Artikkelit