Carmen i kalla Finland: Inhemska Operasällskapets föreställningar i Viborg, Helsingfors, Åbo och Vasa 1888–1889

  • Ulla-Britta Broman-Kananen
Julkaistu
2016-12-14
Viittaaminen
Broman-Kananen, U.-B. (2016). Carmen i kalla Finland: Inhemska Operasällskapets föreställningar i Viborg, Helsingfors, Åbo och Vasa 1888–1889. Etnomusikologian Vuosikirja, 28. https://doi.org/10.23985/evk.60228
Osasto
Artikkelit