Etnomusikologian vuosikirjan merkitys musiikintutkimuksen alalle Suomessa

  • Meri Kytö Tampereen yliopisto
  • Saijaleena Rantanen Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Viittaaminen
Kytö, M., & Rantanen, S. (1). Etnomusikologian vuosikirjan merkitys musiikintutkimuksen alalle Suomessa. Etnomusikologian Vuosikirja, 26, 8–25. https://doi.org/10.23985/evk.66786
Osasto
Artikkelit