Muistettu ja unohdettu musiikki

Mitä muistitieto ja äänitemyyntitilastot kertovat 1980-luvun nuorten musiikkikulttuurista

Kirjoittajat

  • Tanja Välisalo Jyväskylän yliopisto
  • Petri Karonen Jyväskylän Yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.23985/evk.69215

Avainsanat:

musiikkikulttuurit, 1980-luku, nuoriso, muisteluaineisto, levymyynti

Abstrakti

Nuorten 1980-luvun musiikkikulttuureja ovat leimanneet mielikuvat kaupallisuudesta, pinnallisuudesta ja värikkäistä musiikkivideoista. Tutkimuksellisen kiinnostuksen kohteena ovat puolestaan olleet erityisesti erilaiset musiikilliset alakulttuurit. 1980-luvun nuoriso- ja musiikkikulttuurien suuret linjat ovat kuitenkin jääneet vielä tutkimukselliseen paitsioon. Tässä artikkelissa aikakauden nuorisomusiikkikulttuurien keskeisiä piirteitä hahmotellaan ristiinvalottamalla aikakautta kahden eri aineistokokonaisuuden, muistelukirjoitusten ja levymyyntitilastojen kautta. Aikakaudella nuoruuttaan eläneiden muistoja kerättiin Niin kasaria! -muistitietokeruulla yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapet i Finlandin kanssa, ja vastauksia saatiin yhteensä 107. Kahden erilaisen lähdeaineiston rinnakkain käyttö tarjoaa myös metodisesti kiinnostavan esimerkin eri aineistolajien vertailusta.

 

Muistitietoaineiston tarkastelu kertoo, että kaupallisesti menestyneimmät, albumimyyntilistojen kärjessä 1980-luvulla olleet laulajat ja yhtyeet eivät yksin hallitse aikakauteen liittyviä musiikkimuistoja. Mainittujen musiikkiartistien määrä ja kirjo ovat suuria – mainituista 698 artistista alle puolet mainitaan vähintään kahdessa eri vastauksessa, joten merkittävä osa on vain yhden vastaajan muisteluissa. Koko muistelijajoukolle yhteisesti merkittäviä artisteja oli suhteessa varsin vähän: vain 29 artistia mainittiin vähintään kymmenessä muistelukirjoituksessa. Nämä luvut kertovat muistelijoille merkityksellisen musiikin laajasta kirjosta ja musiikin lähteiden moninaisuudesta. Vaikka muistelun kohteena on 1980-luku, niin itse kuunneltu musiikki oli peräisin paljon laajemmalta ajanjaksolta. Aineistojen vertailu paljastaa myös, että alueelliset ja kielierot saattoivat vaikuttaa merkittävästi musiikin kuunteluun: ruotsinkielisten länsirannikolla asuneiden muistelijoiden musiikkimaisema poikkeaa selvästi muualla asuvien suomenkielisten muistoista.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-12-04

Viittaaminen

Välisalo, T., & Karonen, P. (2018). Muistettu ja unohdettu musiikki: Mitä muistitieto ja äänitemyyntitilastot kertovat 1980-luvun nuorten musiikkikulttuurista. Etnomusikologian vuosikirja, 30, 183–206. https://doi.org/10.23985/evk.69215

Numero

Osasto

Artikkelit