Sinfoniaorkesteri-instituution kotoistaminen Suomessa

  • Olli Heikkinen Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Avainsanat: diskursiivinen institutionalismi, kotoistaminen, taidemusiikki, sinfoniaorkesteri, 1800-luku, 1900-luvun alku

Abstrakti

Vaikka kansallista tai paikallista historiaa kirjoitettaessa usein korostetaan kehityksen omaperäisyyttä ja toimijoiden innovatiivisuutta, ongelmia ratkotaan ja päätöksiä tehdään silmiinpistävän samankaltaisesti ympäri maailmaa. Kansalliset ja paikalliset toimijat omaksuvat globaalit ideat, mallit ja instituutiot ja sovittavat ne omiin intresseihinsä sekä paikallisiin olosuhteisiin ja resursseihin. Uusinstitutionalismissa tästä prosessista käytetään termiä ”kotoistaminen” (domestication). Artikkelissani tutkin, miten sinfoniaorkesteri-instituutio levisi Suomeen ja miten se kotoistettiin paikallisiin olosuhteisiin Porissa, Turussa ja Helsingissä. Erityistä huomiota kiinnitän verkostoihin, joiden välityksellä uudet ideat ja mallit välittyivät, sekä niihin diskursseihin, joita kotoistamisprosessin yhteydessä paikallisesti ja kansallisesti käytiin.

Julkaistu
2018-12-04
Viittaaminen
Heikkinen, O. (2018). Sinfoniaorkesteri-instituution kotoistaminen Suomessa. Etnomusikologian Vuosikirja, 30, 6–34. https://doi.org/10.23985/evk.69764
Osasto
Artikkelit