Livemusiikki ja medioitu musiikki saundintutkimuksen kohteena

Huomioita 20 vuoden taakse

  • Vesa Kurkela Uniarts Sibelius-Akatemia
Avainsanat: esityskäytännöt, esittäminen, äänilevy, 1800-luku, 1900-luku

Abstrakti

Artikkelissa arvioidaan kirjoittajan aiempaa tekstiä, joka ilmestyi Etnomusikologian vuosikirjassa 1999. Alkuperäisen kirjoituksen havaintoja sointikuvan historiallisesta muutoksesta oli myöhemmin mukana Vesa Kurkelan ja Pekka Jalkasen teoksessa Suomen musiikin historia – Populaarimusiikki, joka ilmestyi 2003 ja sai paljon huomiota. Saundintutkimuksen herätyshuudoksi tarkoitettu artikkeli ei kuitenkaan täyttänyt tehtäväänsä, sillä aihe on edelleen musiikintutkimuksen marginaalissa. Aihepiiriin liittyvässä historiatutkimuksessa tulisi jatkossa enemmän huomioida kansalliset rajat ylittäviä piirteitä ja teknologian kehitystä. Lisäksi yhden lajityypin sointikuvan sijasta olisi mielekkäämpää tarkastella laajemmin esityskäytäntöjen ja medioituneen musiikin välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.

Lähdeviitteet

äänimaisema, populaarimusiikki, esittäminen, sointiväri, tyylit, 1800-luku

esityskäytännöt, esittäminen, äänilevy, 1800-luku, 1900-luku
Julkaistu
2019-11-27
Viittaaminen
Kurkela, V. (2019). Livemusiikki ja medioitu musiikki saundintutkimuksen kohteena: Huomioita 20 vuoden taakse. Etnomusikologian Vuosikirja, 31, 167–173. https://doi.org/10.23985/evk.86176
Osasto
Artikkelit