1800-luvun sointikuva ja populaarimusiikki

Lähtökohtia varhaisen populaarimusiikin soinnin tutkimiseen

  • Vesa Kurkela
Avainsanat: äänimaisema, populaarimusiikki, esittäminen, sointiväri, tyylit, 1800-luku

Abstrakti

Artikkelissa hahmotetaan populaarimusiikin äänimaiseman kehityksen pääpiirteet 1800-luvun puolivälistä 1900-luvun alkuvuosikymmenille. Keskeiset muutokset koskivat äänenvoimakkuuden kasvua, laulullisuuden esiinmarssia, paksumpaa sointia ja kirkkaiden äänien korostumista. Lisäksi pyrkimys painottaa tunnetiloja johti niin sanotun romanttisen intonaation yleistymiseen. 1800-luvun uudet soinnilliset ihanteet syntyivät laajalla rintamalla, ja uudet periaatteet omaksuttiin genrerajojen yli. Esimerkiksi muutos vibraton käytössä koski 1900-luvun alussa yhtä hyvin taidesoittoa kuin populaarimusiikkia. Artikkeli tarjoaa metodologisia lähtökohtia sointikuvan muutoksen analyysille.

Julkaistu
2019-11-27
Viittaaminen
Kurkela, V. (2019). 1800-luvun sointikuva ja populaarimusiikki: Lähtökohtia varhaisen populaarimusiikin soinnin tutkimiseen. Etnomusikologian Vuosikirja, 31, 143–166. https://doi.org/10.23985/evk.86179
Osasto
Artikkelit